CADASTRU GARSONIERE

Acte
 • actele de proprietate, in copie legalizata :
  – in cazul achizitionarii de la o persoana fizica / juridica: contract vanzare–cumparare, certificat mostenitor – inclusiv acte invocate in acesta, etc;
  – in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ROMCOMFORT, ICVL, etc… ): contract de vanzare cumparare, proces verbal predare–primire, contract pentru plata in rate si adeverinta achitarii integrale a acestuia ( unde este cazul ), certificat mostenitor – inclusiv acte invocate in acesta, etc;
  – in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile – copie conforma cu originalul ( duplicat ) emis de Judecatorie si expertiza tehnica .
  – in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995 – copie legalizata contract vanzare – cumparare, copie xerox schita anexa contract;
 • certificatul fiscal (obtinut de la Directia Taxe si Impozite), cu mentiunea “pentru cadastru si intabulare” – in original, valabil pentru luna in curs.
 • copie xerox acte de identitate ale proprietarilor (BI /CI /certificat de inmatriculare)
Pret
Onorariu 300 lei
Taxe OCPI (regim normal) 120 lei *
Taxe OCPI (in regim de urgenta) 120 x 5 = 600 lei

*Pentru imobilele care au intrat in proprietate printr-un Certificat de Mostenitor, Contract de Partaj, Sentinta Civila, sau Ordinul Prefectului, eliberate incepand cu aprilie 2009 se  plateste o taxa suplimentara la receptia documentatiei cadastrale de 0.15% din valoarea imobilului.

Termen
masuratoarea garsonierei 1 zi
Intocmirea documentatiei si depunerea la OCPI ( din momentul in care avem toate actele solicitate ) 1 zi
avizarea documentatiei de catre OCPI (din momentul depunerii documentatiei) 15 zile lucratoare
 • Garantam termenul de executie si termenul de depunere a dosarului, nu si termenul de avizare.
 • Termenele de avizare sunt garantate de catre Oficiul de Cadastru.
 • Ziua depunerii documentatiei la Oficiul de Cadastru nu intra in calculul termenului de avizare.
#mk-tabs-5e7fb71ce8039 .mk-tabs-tabs li.ui-tabs-active a, #mk-tabs-5e7fb71ce8039 .mk-tabs-panes, #mk-tabs-5e7fb71ce8039 .mk-fancy-title span{ background-color: ; }
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search