termene ancpi

NR. CRT GRUPE DE SERVICII CODUL SERVICIULUI DENUMIREA SERVICIULUI TERMEN*
(ZILE LUCRATOARE)
TERMEN IN REGIM DE URGENTA
(ZILE LUCRATOARE)
1 AVIZE, RECEPTII SI FURNIZARE DATE
1.1 AVIZE SI RECEPTII 1.1.1 AVIZ INCEPERE LUCRARI 7 2
1.1.2 RECEPTIE TEHNICA PENTRU LUCRARI DE MASURATORI TERESTRE / RECEPTIE TEHNICA PENTRU APLICATIE SOFTWARE DE TRANSFORMARE A COORDONATELOR 15 5
1.1.3 RECEPTIE LUCRARI FOTOGRAMMETRICE 15 5
1.1.4 RECEPTIA DOCUMENTELOR CARTOGRAFICE DE UZ PUBLIC, CARE NU IMPLICA MASURATORI 30 10
1.2 FURNIZARE DATE DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE 1.2.1 INREGISTRARI GNSS DE LA O STATIE PERMANENTA, CU ANUNT PREALABIL CU 24 DE ORE 3 1
1.2.2 SERVICII POZITIONARE GNSS IN TIMP REAL – ROMPOS 3 1
1.2.3 HARTI SI PLANURI CADASTRALE SI TOPOGRAFICE TIPARITE 3 1
1.2.4 HARTI SI PLANURI CADASTRALE SI TOPOGRAFICE DIGITALE – RASTER 3 1
1.2.5 HARTI SI PLANURI CADASTRALE SI TOPOGRAFICE DIGITALE – VECTORIAL 3 1
1.2.6 COORDONATE PLANIMETRICE, ALTIMETRICE SI 3D 3 1
1.2.7 COPII CERTIFICATE ALE PLANURILOR SI HARTILOR 3 1
1.2.8 PLAN PARCELAR IN FORMAT DIGITAL 3 1
1.2.9 PLAN PARCELAR ANALOGIC 3 1
1.2.10 ORTOFOTOPLAN REZOLUTIE 0,5-2 M 3 1
1.2.11 ORTOFOTOPLAN REZOLUTIE 0,1-0,4 M 3 1
1.2.12 AEROFOTOGRAME 3 1
1.2.13 MOZAIC ORTOFOTOPLAN REZOLUTIE 0,5-10 M 3 1
1.2.14 MODEL NUMERIC AL TERENULUI CU DENSITATEA PUNCTELOR CUPRINSA INTRE 1-20 M 3 1
1.2.15 MODEL NUMERIC AL TERENULUI
CU DENSITATEA PUNCTELOR MAI MICA DE 20 M
3 1
2 SERVICII DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
2.1 PRIMA INREGISTRARE A IMOBILELOR/ UNITATILOR INDIVIDUALE (U.I.) 2.1.1. RECEPTIE SI INFIINTARE CARTE FUNCIARA 18 6
2.1.2. RECEPTIE (NR. CADASTRAL) 11 4
2.1.3. INFIINTARE CARTE FUNCIARA 11 4
2.2 DEZMEMBRARE/ COMASARE 2.2.1. RECEPTIE DEZMEMBRARE/COMASARE 7 3
2.2.2. INSCRIERE DEZMEMBRARE/COMASARE IN CARTEA FUNCIARA 7 3
2.2.3. DEZMEMBRARE PENTRU EXPROPRIERI 7 3
2.3 INTABULARE SAU INSCRIERE PROVIZORIE 2.3.1. DREPT DE PROPRIETATE SAU DEZMEMBRAMINTE IN FAVOAREA PERSOANELOR JURIDICE 7 2
2.3.2. DREPT DE PROPRIETATE SAU DEZMEMBRAMINTE IN FAVOAREA PERSOANELOR FIZICE SI A CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE IN CONDITIILE LEGII 7 2
2.3.3. IPOTECA/PRIVILEGIU4) 2 1
2.3.4. IMOBILE EXPROPRIATE5) 7 2
2.4 NOTARE 2.4.1. FUZIUNE/DIVIZARE 5 2
2.4.2. ALTE NOTARI (INCLUSIV RADIEREA) 5 2
2.5 RECTIFICARE 2.5.1. INDREPTARE EROARE MATERIALA SI REPOZITIONARE IMOBIL 1
2.5.2. RECTIFICARE LIMITE IMOBIL SI MODIFICARE SUPRAFATA 15 5
2.5.3. RECONSTITUIRE CARTE FUNCIARA 3 1
2.6 ACTUALIZARE INFORMATII TEHNICE 2.6.1. INSCRIERE CONSTRUCTII 15 5
2.6.2. EXTINDERE SAU DESFIINTARE CONSTRUCTII SI ACTUALIZARE CATEGORIE DE FOLOSINTA, DESTINATIE SAU ALTE INFORMATII TEHNICE 15 5
2.7 CONSULTARE/ INFORMARE 2.7.1. CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIVA7) 1
2.7.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE 2 1
2.7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU AUTENTIFICARE 2 1
2.7.4. CERTIFICAT DE SARCINI 5 2
2.7.5. COPII CERTIFICATE DIN MAPA DE ACTE SI CARTI FUNCIARE 2 1
2.7.6. CERTIFICAT PRIVIND IDENTIFICAREA NUMARULUI TOPOGRAFIC/CADASTRAL SI DE CARTE FUNCIARA DUPA NUMELE/DENUMIREA PROPRIETARULUI8) 10 3
2.7.7. EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL, PE ORTOFOTOPLAN 3 1
2.7.8 ELIBERARE DUPLICAT 3 1
2.7.9 SCHIMBAREA CERTIFICATULUI DE AUTORIZARE PENTRU PERSOANE FIZICE/JURIDICE / EMITEREA CERTIFICATULUI DE AUTORIZARE PENTRU GEODEZII CU DREPT DE SEMNATURA 9 3
2.7.10 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE ONLINE
2.7.11 COPIE DOCUMENTE DIN ARHIVA
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search